intrastat

Problematikou intrastat se zabýváme od samého vzniku tj. od 1.5.2004 a poskytujeme intrastat pro ČR, SR a Německo. Naší snahou je, aby firmy, které tuto povinnost mají, měli s vykazováním a odesláním co nejméně práce a starostí. S tím souvisí i vyřízování veškeré administrativy vyžadované celními orgány. K poskytovaným službám patří mino jiné i řešení případných vzniklých problémů a jiná komunikace s celními a jinými státními orgány. Dozvědět se Více >

Podklady zpravodajská jednotka ve svém sídle předává třetí straně osobně, poštou nebo elektronicky. Záleží na jednotlivých firmách a vzájemné domluvě.Je důležité, aby se hlášení dělalo ze stejných podkladů jaké předloží zpravodajská jednotka případné kontrole státním orgánům.
Data předává společnost (tzv. zpravodajská jednotka) nebo její zástupce (třetí strana) místně příslušnému celnímu úřadu jednou měsíčně nejpozději ve 12. pracovní den měsíce následujícího po vykazovaném období.

Důležité poznamenat je, že vždy nese odpovědnost za hlášení zpravodajská jednotka  (firma) a ne třetí strana. My tuto situaci řešíme smluvním převzetím odpovědnosti za chyby způsobené naší stranou a přefakturováním případné sankce.Sami jsme jištěni pro tyto případy pojistnou smlouvou u České pojišťovny a.s.

Výkaznictví bývá firmami v dosti případech podceňováno a až sankce od právního referátu celního úřadu ukáže, že se jedná o nepřehlédnutelnou povinnost zpravodajských jednotek tuto činnost zajistit. I pokuta za nedodání hlášení v termínu je zbytečná a podněcuje celní orgány ke hloubkové kontrole.

Je jedno, ke kterému CÚ je firma místně příslušná.Zasíláme jako třetí strana hlášení pod naším ID na server celní správy . Pracovníci CS si pak sami podle jednotlivých DIČ zpravodajských jednotek vybírají ty, které patří do  působnosti jejich celního úřadu.

Intrastat DE

Naše firma jako jedna z mála zastupuje i subjekty, kterým vznikla povinnost vykazovat intrastat v Německu.

Prahy pro vykazovaní jsou : 800.000,- € na vstupu a 500.000,- € na výstupu.

Je to výhodné zejména pro firmy, které mají další DIČ v Něměcku. Dceřinnou firmu, konsignační sklad, pobočku apod.

Intrastat SK

Prahy pro vykazovaní jsou : 200.000,- € na vstupu a 400.000,- € na výstupu.

Je to výhodné zejména pro firmy, které, stejne jako u intrastat DE, mají další DIČ na Slovensku.

školení

Cílem školení je, aby firmy, které se rozhodnou vykazovat intrastat CZ byly schopny vše zvládnout individuálně. Je koncipováno tak, že probíhá v sídle zákazníka a zabýváme se jak obecnou problematikou , tak i takovou, která je pro firmu specifická. Prakticky se věnujeme jen tomu, co firma potřebuje nebo bude potřebovat. Délka se pohybuje kolem4 hodin.

Proč právě my?

Kompletní servis

Oproti jiným společnostem garantuji maximální možnou péči o klienta. Smlouva je koncipována tak, že případně vzniklé nesrovnalosti jdou na vrub naší firmy, pokud jsou z naší viny - pojištění z odpovědnosti. Mezi naše další přednosti patří včasnost a sledování termínů odevzdávání výkazů, písemně, nebo elektronicky a mnoho dalšího.

spokojení klienti

Naší prioritou číslo jedna je spokojenost našich klientů, toho jsme schopni dosáhnout díky našim kvalitním službám, nízké ceně a dlouholetým zkušenostem v oboru. Níže na našich webových stránkách si můžete pročíst, jaké reference nám zanechávají naši klienti a pevně věříme, že naplno vyhovíme i Vám.

zkušenosti

Jako bývalý zaměstnanec CS ( 10 let v činné službě) mohu nadstandardně poskytnout poradenství a pomoc při projednávání nejen celních, ale i správních a jiných deliktů, které se mohou při činnostech klientů vyskytnout nebo jiných záležitostech spojených se zahraničním obchodem.

Máte zájem o naše služby?

Stačí zadat váš e-mail a my se vám ozveme zpět

“ Ochota, profesionální přístup, okamžitá reakce na požadované otázky v oblasti intrastatu. Hodnotíme na jedničku. Tuto firmu doporučujeme. “

- Kulmon-Škoda s.r.o.

“Firmu Madmar pana Mádra jsem nalezl na internetu. Školení na celní problematiku a Intrastat bylo jasné, srozumitelné a účinné, proběhlo v prostorách firmy Praher Armatury během pár dnů. Trvalo několik hodin a ocenil jsem profesionalitu a jasný výklad. Cena byla přívětivá a velice jsem kvitoval i ochotu telefonních rad během prvních pár měsíců, když již musíte pracovat sám. S firmou jsem byl velice spokojen a v případě potřeby bych její služby určitě zase rád využil. “

- Praher Armatury spol. s r.o. Michal Štábl – zástupce ředitele společnosti

“Byla jsem p.Mádrem z firmy Madmar proškolena. S tím jsem byla naprosto spokojená. Též jsem uvítala nabídku, když bych potřebovala do budoucna nějakou radu, že se mohu na něj obrátit . Ceny máte za toto školení dobré, byla s Vámi příjemná komunikace, takže naprostá spokojenost.“

- Alena Králová SAKRET CZ k.s.

“Za naší společnost DIRECTALPINE s.r.o., mohu velmi pochválit dobrý přístup a ochotu , se kterou jsem se setkal při jednání a dotazech ohledně Intrastatové problematiky, od společnosti Madmar s.r.o. Vždy mě daný pracovník dovedl informovat jasně, stručně a přesně. Doufám, že tyto služby vydrží i nadále a taktéž i spolupráce s Vaší firmou.“

- DIRECTALPINE TEAM

“Ráda bych Vám poděkovala za školení na téma Intrastat a aktuální informace k celní problematice v zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU. Bodové hodnocení zúčastněných odborné úrovně semináře dosáhlo maximálního počtu bodů.“

- Hana Kučerová, specialista personalistiky, Assa Abloy s.r.o.

intrastat

Cena se odvíjí podle dodávaných podkladů, množství, elektronické nebo tiskopisové formě, apod. Pokud by jste měli zájem o cenový návrh, neváhejte nás kontaktovat.

Subjekty, které mají sídlo, DIČ a překročili práh pro vykazování ( 8 mil. Kč ) se mohou při vykazování nechat zastupovat tzv. třetí stranou.

Školení

Cílem školení je, aby firmy, které se rozhodnou vykazovat intrastat CZ byly schopny vše zvládnout individuálně. Je koncipováno tak, že probíhá v sídle zákazníka a zabýváme se jak obecnou problematikou , tak i takovou, která je pro firmu specifická. Prakticky se věnujeme jen tomu, co firma potřebuje nebo bude potřebovat. Délka se pohybuje kolem 4 hodin.

Počet frekventantů je takřka neomezen. Cena je za školení jako takové, není závislá na počtu školených osob. Nedílnou součástí je proškoleni v aplikaci Instatdesk, kde se zpracovává samotné hlášení a přes kterou se hlášení i odesílá, včetně opravných, negativních a mazacích hlášení.

Paintball

Je pro vás připraveno hřiště s cca 3300 m2, s více jak 30-ti bariérami a zázemím pro až 20 hráčů.
Máte-li zájem si užít skvělou zábavu, neváhejte se na nás obrátit a rezervujte si hřiště jen pro sebe. Pro další info pokračujte na www.paintballparkdetroit.cz

Sluzba Cena
Zapůjčení vybavení a pronájem hřiště 200 Kč/osoba
200 kuliček 1,20 Kč/kulička
500 kuliček 1 Kč/kulička
1 000 kuliček 0,90 Kč/kulička

Napište nám